فهرست

پنل های دکوراتیو upvc

پنل دکوراتیو upvc,پانل یوپی وی سی

کاتالوگ پنل های دکوراتیو برای مشاهده انواع پنل های روی کاتالوگ کلیک کنید پنل های دکوراتیو upvc  پنل های دکوراتیو upvc UPVC– Unplasticized Poly Vinyl Chloride –  از مشتقات نفت خام و یا گاز طبیعی بوده که عمدتا ترکیب شیمیایی آن حاوی کلر، کربن و هیدروژن می باشد. این محصول که توسط کارخانه های مختلف […]