مراحل تولید درب و پنجره های دوجداره UPVC

مراحل تولید درب و پنجره های دوجداره UPVC تولید پنجره مراحل ﺗﻮﻟﯿﺪ درب و ﭘﻨﺠﺮه های دوجداره UPVC لوازم مورد نیاز برای تولید درب و پنجره:1. پروفیل فریم تولید پنجره2. پروفیل لنگه پنجره و در صورت نیاز به پروفیل میانی (مولیون یا وادار)3. دستگیره4. اسپانیولت (مکانیزم ارتفاع)5. زاماک مقابل اسپانیولت6. پیچ سوزنی جهت اسپانیولت و […]