فهرست

چهارچوب فرانسوی چیست + قیمت و نحوه تولید آن

کیافلز,چهارچوب ساده؛چهارچوب فلزی,قیمت چهارچوب فرانسوی,ساخت چهارچوب فرانسوی,چهارچوب فرانسوی اتاق

چهارچوب فلزی : چهارچوب فرانسوی چیست چهارچوب‌ها در مواقعی که صحبت از درب‌های ساختمانی می‌شود، اهمیت می‌یابند. در حقیقت آن‌ها قسمت مهمی از ساختار درب بوده و امکان نصب درب بدون آن‌ها وجود ندارد. از طرفی در صورتی که یک چهارچوب مناسب در اختیار نداشته باشیم، انتظار عملکرد عالی از درب ساختمان مقدور نخواهد بود.  […]