فهرست

حفاظ گل لیلیوم

حفاظ لیلیوم زیباترین مدل حفاظ روی دیوار است که تا به حال طراحی و ساخته شده است. این حفاظ به دلیل پوشش کاملی که روی دیوار ایجاد میکند عنوان ایمن ترین حفاظ را هم از آن خود کرده است این نوع حفاظ در دو رنگ طراحی میشوند و دقیقا شبیه یک گل لیلیوم میباشد