فهرست

حفاظ بوته ای

 مدل بوته ای (بوته خاری) یکی از مدل های حفاظ شاخ گوزنی میباشد که با تراکم بیشتر به شکل بوته خار طراحی شده. این حفاظ ها امنیت بالایی را برای ساختمان شما تامین میکنند.